Sodelovanje


STARIZEM: PROBLEM NA OBEH STRANEH STAROSTNEGA SPEKTRA (2023)

V zavodu OPRO smo 2023 zasnovali projekt Starizem: problem na obeh straneh starostnega spektra, ki smo ga soustvarjali z javnim zavodom Mladi zmaji. Cilj projekta je bil ozaveščati o problemu starostne diskriminacije tako med mladimi kot med starimi ljudmi in iskati rešitve, ki bi ne le opolnomočile mlade za boj proti starostni diskriminaciji, temveč tudi okrepile medgeneracijsko povezanosti in strpnost do obeh starostnih skupin. V sklopu projekta je nastal kratek izobraževalni film Koliko pa ti šteješ. Več o projektu si lahko preberete tukaj.


MESTO 65+: STARANJE MED UMIKOM IN URBANOSTJO (2021)

Zavod OPRO kot strokovni partner sodeluje pri razstavi ‘Mesto 65+: Staranje med umikom in urbanostjo’, ki jo organizirata Društvo arhitektov Ljubljane in Univerza za tretje življenjsko obdobje. Razstava predstavlja opažanja študentov Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so izvedli raziskavo o »pomenljivosti« Poljanske ceste z vidika emocionalnih, socialnih, participatornih in razvojnih potreb starih ljudi. Raziskava, ki opozarja na pomen vključevanja starih ljudi pri načrtovanju mestnega prostora bo od 15. do 21. oktobra na ogled na Kongresnem trgu, od 27. oktobra do 9. novembra pa v galeriji Kresija. Več informacij o razstavi si lahko preberete tukaj.


EAPN – EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK (2019)

Konec maja 2019 je 13 organizacij v Sloveniji, med njimi tudi Zavod OPRO, ustanovilo mrežo EAPN Slovenija. Mreža deluje na področju revščine in socialne izključenosti ter je del širše evropske mreže za boj proti revščini EAPN – European Anti Poverty Network.

V torek, 20. aprila, je na pobudo in v koordinaciji Zavoda OPRO potekal ustanovni sestanek delovne skupine Mreže za boj proti revščini (EAPN Slovenija) za promocijo in uveljavljanje univerzalnih (temeljnih) storitev (UTS). UTS so pomembna družbena inovacija za zmanjševanje in odpravljanje revščine sredi blagostanja, poleg tega pa prinašajo še mnoge druge multiplikativne učinke, kot so denimo sodelovanje uporabnikov pri odločanju o teh storitvah, aktivacija državljanov, demokratizacija odločanja, večja socialna in politična enakost in ne nazadnje tudi varovanje okolja. Gre skratka za to, da so storitev (zdravstvo, šolstvo, skrbstvo, nastanitev, transport, informacije) deležni vsi, ki jih potrebujejo, tudi tisti, ki jih ne morejo plačati. Uveljavljanje UTS omejuje sedanje trende razgradnje javnih storitev in jim dodaja nove. V naslednjih mesecih nameravamo v delovni skupini razmišljati, kako (konkretno) zastaviti bolj pravično družbeno pogodbo, ki bo v prihodnje zmanjšala neenakosti.


Medijske reprezentacije starosti in trpinčnje starih v novinarskem poklicu (2019)

Zavod OPRO je kot strokovni partner sodeloval pri raziskovalnem projektu ‘Medijske reprezentacije starosti in trpinčnje starih v novinarskem poklicu’, ki ga je vodila dr. Alenka Švab s Fakultete za družbene vede. Projekt pri katerem je sodeloval tudi Sindikat novinarjev Slovenije se je nanašal na problematiko trpinčenja starih zaposlenih v novinarskem poklicu in želel zaposlene v novinarskem poklicu in širšo javnost soočiti z lastnimi stereotipi o starosti in s tem omogočiti lažje in hitrejše zaznavanje primerov trpinčenja, povečati medgeneracijsko solidarnost med zaposlenimi in ozavestiti novinarje glede slabih praks poročanja o starosti. Zavod OPRO je kot strokovni partner skrbel za usposabljanje študentov za vodenje javne razprave in pomagal pri analizi podatkov in pri pripravi raziskovalnega poročila Odrinjena stara ogledala.


Polepšajmo jesen (2019)

V zavodu OPRO smo se pridružili projektu za socialno ogrožene stare ljudi “Polepšajmo jesen”, ki so jo v Ustanovi Državljani sveta in društvu Up-ornik v sodelovanju s Slovensko filantropijo zasnovali, da bi starejšim, ki nimajo dovolj denarja, omogočili dostop do kulture, zabave in družabnosti. Skupaj smo 4. junija v Centru kulture Španski borci organizirali okroglo mizo z naslovom Ko kino in frizer postaneta razkošje: Polepšajmo jesen socialno ogroženim starim ljudem (več o dogodku si lahko preberete tukaj). OPRO je humanitarno akcijo podpiral tudi tako, da ji je (do konca avgusta 2019) namenjal polovico neto spletne prodaje svojih knjig.


NAZAJ