Arhiv


JAVNI POTNIŠKI PROMET KOT UNIVERZALNA TEMELJNA STORITEV?
PRIMER LJUBLJANE

4. novembra 2021

V četrtek, 4. novembra 2021, smo se z Tomažem Gorencem, direktorjem Inštituta za okolje in zdravje ter Damjanom Kregarjem vodja oddelka Promet iz Ljubljanskega potniškega prometa pogovarjali o mobilnosti kot univerzalni temeljni storitvi. Univerzalne temeljne storitve pomenijo, da so ljudje v državah blaginje poleg denarja deležni še virtualnega dohodka v obliki javnih storitev. Zanimalo nas je ali bi lahko bila vožnja brezplačna, promet reguliran, linije zanesljive in povezane, avtobusi dovolj pogosti, javni promet ustrezno financiran in vožnja z osebnimi avtomobili neprivlačna?

PREBERI VEČ


UNIVERZALNE TEMELJNE STORITVE

5. oktobra 2021

Knjigo Univerzalne temeljne storitve avtorjev Anne Coote in Andrewa Percyja sta v torek, 5. oktobra 2021, v ljubljanski Knjižnici Otona Župančiča v pogovoru z moderatorjem sociologom Ottom Gerdina približala obiskovalcem predavateljica na ekonomski fakulteti dr. Tamara Pavasović Trošt in predavatelj na fakulteti za socialno delo dr. Srečo Dragoš. Načrt univerzalnih temeljnih storitev zajema zdravstvo, izobraževanje, otroško varstvo in skrbstvo za odrasle, stanovanja, javni prevoz in informiranje.

PREBERI VEČ


O USODI STARIH NA SONČNI STRANI ALP

29. septembra 2021

V sredo, 29. septembra je v sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje v Knjižnici Otona Župančiča potekala predstavitev knjige Crescendo v istem duru ali O usodi starih na sončni strani Alp. Na pogovoru sta sodelovala avtor knjige Tomaž Gerdina in predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Frančiška Ćetković.

PREBERI VEČ


STARIZEM V ČASU COVIDA-19

24. septembra 2021

Letošnje letno srečanje Slovenskega sociološkega društva naslovljeno Pandemična družba se je v petek, 24. septembra 2021, pričelo z okroglo mizo Starizem v času Covida-19, na kateri so sodelovali dr. Dušan Keber, dr. Majda Pahor, dr. Zvezdan Pirtošek in Denis Sahernik, moderiral jo je Otto Gerdina iz zavoda OPRO, sicer tudi član Slovenskega sociološkega društva.

PREBERI VEČ


POTOVANJA Z EPIKURJEM: O RADOSTIH STAROSTI – RAZMIŠLJANJA Z GRŠKEGA OTOKA

9. junija 2021

V ponedeljek, 6. junija smo v Knjižnici Otona Župančiča organizirali pogovor ob izidu knjige Potovanja z Epikurjem, avtorja Daniela Kleina, ki ga je v slovenščino za OPRO izvrstno prevedla Maja Lupša. Z zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom, psihiatrom in psihoanalitikom Matjažem Lunačkom, ter filozofom Primožem Turkom smo se pogovarjali o počasnosti in potencialu samote v starosti, o iskanju eksistencialne avtentičnosti, libidu in filozofiji izpolnitve ter o lekcijah, ki se jih za dobro življenje v starosti lahko naučimo iz metafizike, praktičnosti stoicizma, prednosti čuječnosti in pomena duhovnosti.

PREBERI VEČ


ERIC OLIN WRIGHT: DRUGAČEN SVET JE MOGOČ

7. novembra 2020

Eric Olin Wright: Drugačen svet je mogoč

Na slovenskem sociološkem srečanju 2020, naslovljenem Družbene neenakosti in politika, je v petek, 6. novembra, potekala okrogla miza z naslovom Erik Olin Wright: Drugačen svet je mogoč, ki je pospremila izid slovenskega prevoda knjige Kako biti antikapitalist v 21. stoletju, je pred kratkim izšel pri zavodu OPRO. O knjigi, strategiji spodkopavanja kapitalizma in vprašanju oblikovanja kolektivnega akterja smo se pogovarjali z dr. Tanjo Rener, Klemnom Pološtajnerjem in dr. Darijem Zadnikarjem.

Ključne besede: antikapitalizem, demokratični socializem, predstavitev knjige

PREBERI VEČ


POMOČ PRI SEKSUALNEM ŽIVLJENJU LJUDI S HENDIKEPOM

8. oktobra, 2020

V četrtek, 8. oktobra smo v veliki predavalnici Univerze Sigmunda Freuda predstavljali knjigo Pomoč pri seksualnem življenju ljudi s hendikepom. O perečih vprašanjih, ki jih delo naslavlja – denimo kako je mogoče uživati v spolnem življenju, če je pri tem potrebna pomoč druge roke oziroma druge osebe, kako upravljati s svojimi čustvi in občutki, kaj narediti s strastjo, z željo po intimni bližini drugega človeka, ki se ji ne more približati nobeno obravnavanje hendikepiranih ljudi, za katero so sicer usposobljeni strokovnjaki, – smo govorili s Štefanom Čerčkom, katerega življenje je precej oblikovala cerebralna paraliza, svetovalko predsednika RS ter nekdanjo varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer in svetovalcem zagovornika načela enakosti Boštjanom Vernikom Šetincem.

Ključne besede: seksualnost, pravice ljudi s hendikepom, predstavitev knjige

PREBERI VEČ


RAZBITI ZAROTO TIŠINE – 50 LET KASNEJE

6. oktobra, 2020

Ob 50-letnici izida znamenite La Vieilesse še bolj znamenite avtorice Simone de Beauvoir smo se o aktualnosti Starosti pogovarjali z dr. Mirjano Nastran Ule in dr. Metko Mencin Čeplak. Na pogovoru je odzvanjala ugotovitev, da se je ko je avtorica pisala knjigo, današnji neoliberalizem šele porajal, danes, petdeset let kasneje, pa so stari v primerjavi z drugimi izgubili še več, so odrinjeni še bolj.

Ključne besede: starost, Simone de Beauvoir, diskriminacija, drugačenje

PREBERI VEČ


GLASOVI IN PODOBE

8. junija, 2020

V sredo, 3. junija 2020, je v Knjižnici Otona Župančiča potekala predstavitev nove knjige dr. Matjaža Lunačka Glasovi in podobe, ki smo jo izdali pri OPRO, zavodu za aplikativne študije. Z avtorjem se je pogovarjala dr. Ana Tavčar Pirkovič. Struktura pogovora je sledila zgradbi knjige, dr. Lunaček in dr. Tavčar Pirkovič sta se najprej dotaknila, kratkih zgodb oz. vinjet iz prvega dela knjige. Temu je sledil pogovor o dialogih in esejih.

Ključne besede: predstavitev knjige, leposlovje, vinjete, eseji, dialogi

PREBERI VEČ


SIMONE DE BEAUVOIR O STAROSTI II

16. marca, 2020

V četrtek, 12. marca smo se z dr. Dušano Findeisen iz Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in dr. Anamarijo Kejžar iz Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani pogovarjali o drugem delu knjige starost. Čeprav je bilo delo napisano pred petdesetimi leti, Simone de Beauvoir v njem odpira teme, ki še danes ostajajo v veliki meri neraziskane: pokroviteljski in v skrb zamaskiran prezir do starih, gnus do starega telesa v kulturi narcisizma, vzroke za pogostost samomorov med starimi, šok ob upokojitvi in eksistencialni dolgčas tistih, katerih identiteta je v veliki meri vezana na plačano delo, nehumane razmere, v katerih živijo in se starajo najrevnejši, politično apatičnost kljub mizernim pokojninam, delitev med ‘mi’ in ‘oni’, ki omogoča družbeno indiferentnost do vse večjega dela populacije.

Ključne besede: starost, izkušnja staranja, marginalizacija, predstavitev knjige

PREBERI VEČ


STARIZEM V ZDRAVSTVU

14. februarja, 2020

V četrtek, 13. februarja 2020 smo na pogovoru o starizmu v zdravstvu gostili nevrologa prof. dr. Zvezdana Pirtoška, varuhinjo bolnikovih pravic Dušo Hlade Zore in sociologinjo dr. Majdo Pahor. Slišali smo, da kljub dejstvu da v Sloveniji dve tretjini sterejših od 65 let doživi diskriminacijo, v zdravstvenem sistemu ni opaziti večjih sprememb pri razvoju in sprejemanju strategij za njihovo obravnavo. Polom se začne že pri izobraževanju, kjer so gerontološke vsebine potisnjene v ozadje, so bili prepričani sodelujoči.

Ključne besede: starizem, zdravstvene ustanove, bolnikove pravice

PREBERI VEČ


DVOJNO BREME STARIH ZAPORNIKOV

15. decembra, 2019

V četrtek, 12. decembra 2019, so na okrogli mizi o staranju zaporniške populacije sodelovali Suzana Wolf, dr. Dragan Petrovec, dr. Vito Flaker. Obstoječi zapori so zgrajeni in organizirani za nadzor nad mladimi in vitalnimi zaporniki. Stari zaporniki, tudi tisti z minimalnimi zdravstvenimi težavami, se pogosto znajdejo v težavah pri znotraj-zaporski mobilnosti. Tisti s kroničnimi zdravstvenimi problemi ne pridejo vedno do ustrezne zdravstvene oskrbe. Med najbolj ranljivimi so zaporniki v sedemdesetih ali osemdesetih letih starosti, zlasti tisti z napredujočimi demenco, Parkinsonovo boleznijo ali z resnimi srčno-žilnimi obolenji.

Ključne besede: staranje, zapor, diskriminacija

PREBERI VEČ


SPOLNOST ŽENSK IZ PRVE POLOVICE 20. STOLETJA

8. novembra, 2019

V četrtek, 7. novembra 2019, je sociolog, prof. dr. Ivan Bernik, ki se že desetletja ukvarja s sociologijo spolnosti, predaval o spolnosti žensk, rojenih pred in med drugo svetovno vojno, točneje o njihovem vstopu v svet spolnosti, o takrat nemajhnih težavah zaradi tradicionalne kulture, v kateri pogovorov o spolnosti skoraj ni bilo.

Ključne besede: spolno življenje, dvajseto stoletje, ženske

PREBERI VEČ


STAROST NI ZA MEVŽE: O NASILJU MED IN NAD STARIMI

16. oktobra, 2019

Pogovor o nasilju med in nad starimi ob izidu knjige ‘Starost ni za mevže ali o nasilju med in nad starimi’. Sodelovali so mladi raziskovalec Otto Gerdina, psihiater in literat dr. Matjaž Lunaček in dr. Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo. Razmišljali so o razmerju moči v partnerstvu po upokojitvi in o odnosu starih partnerjev do konfliktov med njima. Tako same vrste kot intenzivnost tega nasilja se v starosti spreminjajo.

Ključne besede: nasilje, starost, partnerski odnosi, samomori

PREBERI VEČ


ODRINJENA STARA OGLEDALA: STAROSTNA DISKRIMINACIJA IN TRPINČENJE STARIH DELAVCEV

21. junija, 2019

V petek, 21. junija, je zavod OPRO skupaj s Fakulteto za družbene vede in Sindikatom novinarjev Slovenije sodeloval pri pripravi javne razprave na kateri so bili predstavljeni sociološki in pravni vidiki medijskega poročanja o starosti in trpinčenju starih zaposlenih.

Ključne besede: trpinčenje na delovnem mestu, medijske reprezentacije starosti, starostna diskriminacija.

PREBERI VEČ


KO KINO IN FRIZER POSTANETA RAZKOŠJE POLEPŠAJMO JESEN SOCIALNO OGROŽENIM STARIM LJUDEM

4. junija, 2019

V torek, 4. junija smo zavod OPRO, društvo UP-ornik in ustanova Državljani sveta pripravili pogovor z naslovom Ko kino in frizer postaneta razkošje, da bi socialno najbolj ogroženim starim ljudem omogočili ogled gledališke predstave, filma, obisk pri frizerju in podobno.

PREBERI VEČ


KO NE MOREŠ, KAMOR BI ŽELEL; POMEN UREDITVE PROSTORA ZA POLNO DRŽAVLJANSTVO V STAROSTI

9. maja, 2019

Socialna izključenost starih zajema pomanjkanje ali odtegovanje virov, pravic, dobrin in storitev ter omejeno udeležbo v običajnih odnosih in dejavnostih, ki je sicer dostopna večini. Za polnopravno državljanstvo ni dovolj, da posameznik ima pravice, temveč tudi, da so mu omogočeni pogoji, da jih udejanja. Na kar vplivajo njegove individualne značilnosti (npr. izobrazb ali zdravstveno stanje), osebni dogodki ali krize (npr. razveza, izguba službe), družbena ureditev (npr. sistem državnih pomoči), značilnosti prostora, v katerem živi.

Ključne besede: socialna izključenost, starost, dialog.

PREBERI VEČ


STAREC, KI NI VEČ POSAMEZNIK

14. marca, 2019

V četrtek, 14. marca 2019, smo v polni bralnici Centra kulture Španski borci z dr. Metko Mencin Čeplak, mag. Simonom Strgarjem in dr. Romanom Kuharjem razpravljali o identitetni izključenosti starih. Slišali smo, da je problem, če nas ob najmanjšem sumu, da ne bomo več dolgo neodvisni, označijo za krhkega in odvisnega. V tem primeru postanemo prejemniki storitev, oskrbovalci pa v nas vidijo le diagnozo in tveganje. Edinstvenost nam je z oznako starec dokončno odpisana.

Ključne besede: staranje, izključenost.

PREBERI VEČ


PREDSODKI IN IZKLJUČENOST STARIH

14. februarja, 2019

Starizem vznika kot eden velikih -izmov enaindvajsetega stoletja (pojavlja se takoj za rasizmom in seksizmom oz. hkrati z njima). Delno, ker zadane vse, tako stare kot mlade, delno pa ker vključuje osnovna vprašanja socialnih politik.

Ključne Besede: starizem, stereotipi, diskriminacija.

PREBERI VEČ


DRAGAN PETROVEC: STAROST NI ZA MEVŽE

10. januarja, 2019

Na predstavitvi knjige 10. januarja 2019 Pismo nigerijske vdove dr. Dragana Petrovca v Centru kulture Španski borci je avtorja moderator Zoran Senković vprašal, če so plače na Inštitutu za kriminologijo res tako nizke, da si mora družinski proračun večati s pisanjem knjig. In je dobil odgovor, da se človek pač zakreditira, in če lahko dobiš kredit le do sedemdesetega leta, si pa tik pred upokojitvijo … V tem slogu je potekal pogovor s podnaslovom Starost ni za mevže.

Ključne besede: anektote, humereske, dr. Dragan Petrovec.

PREBERI VEČ


SIMONE DE BEAUVOIR: POLITIKA DO STARIH JE BILA IN JE ŠKANDALOZNA

13. decembra, 2018

Ob izidu temeljnega, vendar razumljivo, a neupravičeno spregledanega dela Simone de Beauvoir Starost I – Stališče zunanjosti, smo se pogovarjali z dr. Alenko Švab, profesorico sociologije na ljubljanski FDV, dr. Tino Bilban, raziskovalko na Inštitutu Nove revije, in dr. Damirjem Josipovičem, višjim znanstvenim sodelavcem na Inštitutu za narodnostna vprašanja.

Ključne besede: starostna politika, staranje, medgeneracijska solidarnost, knjižne novosti.

PREBERI VEČ


FILOZOFI IN LJUBEZEN – LJUBITI: OD SOKRATA DO SIMONE DE BEAUVOIR

8. novembra, 2018

V četrtek, 8. Novembra, smo predstavili novo knjigo Filozofi in ljubezen – ljubiti: Od Sokrata do Simone de Beauvoir. Filozofinja dr. Eva Bahovec in psihiatrinja dr. Vesna Švab sta na predstavitvi govorili o počelih ljubezni, o moralistih, o težavah razumske razlage strasti, o zgolj moškem pogledu na ljubezen, o upiranju ljubezni surovi diktaturi trga, o iluziji večnosti in o mukah hrepenenja, o ljubezni kot smislu življenja, pa zakaj ljubimo prav njega-njo, o libidu in narcisizmu.

Ključne besede: ljubezen, libido, filozofija, knjižne novosti.

PREBERI VEČ


USODA TRŽNEGA DNA: NUJA, ŽELJA ALI SKRITI NAMENI

11. oktobra, 2018

V četrtek, 11. oktobra smo s predstavitvijo knjižice Usoda tržnega dna: Nuja, želja ali skriti nameni, uvodnim nagovorom dr. Tanje Rener in pogovorom z dr. Urbanom Boljko, v bralnici Španskih borcev zaokrožili cikel šestih dogodkov o univerzalnemu temeljnemu dohodku (UTD), ki so v koprodukciji s centrom kulture Španski borci in s finančno podporo Mestne občine Ljubljana potekali od januarja do junija letos.

Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, zbornik, eksperimenti z UTD po svetu, možnosti implementacije UTD v Sloveniji.

PREBERI VEČ


GEROTRANSCENDENCA – RAZVOJNA TEORIJA O DOBREM STARANJU

2. oktobra, 2018

V torek, 2. oktobra 2018 smo na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu opozorili na problematično enačenje modela aktivnega staranja kot ‘uspešnega’ staranja za vse in predstavili teorijo o gerotranscendenci, ki opozarja na nekatere do sedaj spregledane vidike staranja.

Ključne besede: skrb za stare, razvoj osebnosti, teorija o gerotranscendenci.

PREBERI VEČ


UTD – PLUS ALI MINUS SOCIALA?

7. junija, 2018

Dileme univerzalnega temeljnega dohodka se resnično razvnamejo, ko iz akademske sfere prestopimo v resnično življenje. Nekatere temeljne premise postanejo manj samoumevne, ko si prikličemo usode resničnih posameznikov. Gospa Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine, Marjan Vončina in Simona Strnad s Centra za socialno delo ter dr. Urban Boljka z Inštituta za socialno varstvo so se pogovarjali o teh vsakdanjih primerih.

Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, socialno delo, praktični primeri.

PREBERI VEČ


STRANKE: MED EMPATIJO IN PRERAČUNLJIVOSTJO

10. maja, 2018

Slovenske politične stranke v predvolilnem obdobju namenjajo novim možnostim socialne politike precej prostora. Vse se zavzemajo za malega človeka, resnejše prenove sistema, ki bi zagotavljala odpravo revščine, pa na prvi pogled ne zaznamo. O socialni politiki in UTD kot možnosti za izboljšanje življenjskega standarda smo se pogovarjali s Francem Trčkom iz Levice, Janezom Ciglerjem-Kraljem iz Nove Slovenije, Lucijo Šenkinc iz Stranke modernega centra, Rokom Deželakom iz Piratske stranke in Janezom Šušteršičem, bivšim finančnim ministrom.

Ključne besede: volitve, politika, UTD, socialna država.

PREBERI VEČ


UPOKOJENCI IN ŠTUDENTJE KOT DEJAVNIKI SPREMEMB

12. aprila, 2018

Naraščajoče število upokojencev, postopno razpadanje javnih pokojninskih in zdravstvenih sistemov, akumulirane znanje in izkušnje s preteklimi državnimi politikami ob nedvomni pavperizaciji na eni, in poklicna brezperspektivnost in obsojenost na tvegano prekarno usodo in beg v tujino na drugi bi lahko bila tista kritična sila, ki bi v današnjih razmerah dominacije neoliberalizma morda lahko postala dejavnik družbenih sprememb. O izzivih prihodnosti in skupnem spoprijemanjem z njimi so razpravljali Dr. Urban Boljka, raziskovalec na Inštitutu RS za socialno varstvo, Frančiška Ćetković, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (ZSSS) in Tinca Lukan, študentka 4. letnika analitske sociologije na FDV Ljubljani ter članica društva Socio-klub.

Ključne besede: univerzalni temeljni dogodek, medgeneracijsko sodelovanje, družbeni premiki.

PREVERI VEČ


SE BO Z UTD OKORISTIL KAPITAL?

15. marca, 2018

UTD običajno povezujemo s politično levico, ima pa tudi podpornike med poslovneži iz sveta najnaprednejših tehnologij. Nenazadnje je že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja njegovo različico predlagal znani ekonomist Milton Friedman. Danes mediji poročajo, da vidi UTD kot odgovor na avtomatizacijo denimo tudi Teslin direktor Elon Musk. Zamisel nekega zajamčenega minimalnega dohodka torej ni nova, pomembno spodbudo pa je doživela z razvojem in razraščanjem prekariata na eni in digitalizacije in avtomatizacije na drugi strani. O vplivu UTD na delodajalce, delojemalce in kapital so razpravljali zastopnik sindikata centrov za socialno delo Perica Radonjić, izvršni direktor SBC – Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković in dr. Miroljub Ignjatović s Centra za proučevanje organizacij in človeških virov pri FDV.

Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, kapital, avtomatizacija, socialni dialog.

PREBERI VEČ


UTD – GARANT STAREGA ALI NAPOVED NOVEGA

15. februarja, 2018

Če smo socialno pravičnost nadomestili s svobodnim pretokom kapitala in blaga, ekonomijo prilagajamo zahtevam financ in ne ljudi. Zato so nujne spremembe tako politike kot kapitala in predvsem njune socialne odgovornosti. Sicer bomo državno odgovornost za blaginjo ljudi prevalili na pleča posameznikov. Predavanje dr. Tanje Rener je postreglo z razmislekom o zgornjih iztočnicah in z izhodiščem za zanimivo diskusijo.

Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, socialna država, socialna odgovornost.

PREBERI VEČ


UTD ALI NOVA SOCIALNA DRŽAVA

11. januarja, 2018

Dajmo vsem državljanom skromen, a brezpogojen dohodek, in jim pustimo, da ga, če hočejo, nadgradijo z dohodki iz drugih virov, je že davno tega zapisal Philippe Van Parijs. Dr. Valerija Korošec je pojasnila, kje smo v Sloveniji z razvojem te misli, kakšna je njena zgodovina in s kakšnimi aktivnostmi, upi, težavami in dosežki se je spopadala Sekcija za promocijo Univerzalnega temeljnega dohodka pri Zofijinih ljubimcih iz Maribora.

Ključne besede: univerzalni temeljni dohodek, ekonomska upravičenost, razvoj.

PREBERI VEČ


EROTIKA KOT NAGON VRSTE, TRENUTEK SREČE ALI POTRDITEV PREDSTAVE O SEBI

14. decembra, 2017

Ni res, da bi starost človeka avtomatično nagradila z modrostjo. Nasprotno, stari so bolj nagnjeni k samovšečnosti in hibam kot mladi. … A tu se pravzaprav skriva zasuk, kajti vrednost staranja je prav v prilagajanju takim napakam. Ko človek na lastnem telesu in v lastnem duhu vidi zapisano pojemanje, sprejme dejstvo, da je omejen in človeški. In ko razume, da starost človeka ne dela modrega, vendarle na neki način postane moder. Učiti se živeti konec koncev pomeni živeti z nepopolnostjo in jo celo hvaležno objeti (Montaigne).

Ključne besede: teorija gona, libido, modrost, erotika v starosti.

PREBERI VEČ


SAMOMORI MED STARIMI. ZAVESTNO SPREGLEDANI?

9. novembra, 2017

Delež samomorov med starimi narašča. Samomor je družbeno dejstvo, ki ga lahko pojasnimo z drugimi družbenimi dejstvi, je že pred stoletjem ugotavljal Durkheim. Na okrogli mizi v Centru kulture Španski borci smo 9. novembra 2017 s psihiatrinjo prof. dr. Vesno Švab, kriminalistom Gorazdom Jesenkom in filozofom prof. dr. Borutom Ošlajem poskušali osvetliti ta družbena destva in odpreti razpravo o tem, zakaj naraščanje samomorov v tej starostni skupini ostaja prezrto.

Ključne besede: samomori med starimi, spregledanost, naraščanje samomorov.

PREBERI VEČ


PRODUKTIVNOST? NE, HVALA! OD USPEŠNEGA DO DOBREGA STARANJA

12. oktobra, 2017

Politike staranja temeljijo na teorijah aktivnosti in kontinuitete, ki v ospredje postavljata produktivnost, učinkovitost in neodvisnost. Na okrogli mizi smo se vprašali ali je ‘uspešno’ staranje, ki temelji na izogibanju boleznim, ohranjanju visoke ravni telesnih in kognitivnih funkcij ter ohranjanju vključenosti v družbene in produktivne dejavnosti najboljši model staranja za vse in predstavili alternativno razumevanje starosti.

Ključne besede: uspešno staranje, delovna etika, gerotranscendenca.

PREBERI VEČ


NASILJE NAD STARIMI MOŠKIMI

11. maja, 2017

Na okrogli mizi so sodelovale dr. Maca Jogan, Mirjam Kline in dr. Nena Kopčavar Guček. Izpostavljeno je bilo, da vse več evropskih in ameriških prevalenčnih študij nasilja nad starimi kaže, da moramo problematiki nasilja nad moškimi posvetiti več pozornosti. Trenutna stopnja pozornosti, ki so jo stari moški deležni je premajhna, da bi pomagala ozavestiti in razumeti njihove potrebe in problematična, saj simbolno sporoča, da so potrebe starih moških v primerjavi z potrebami žensk, manj pomembne in njihovi problemi manj pereči.

Ključne besede: nasilje, starost, moške žrtve.

PREBERI VEČ


ETIKA IN DEMENCA: MED VARNOSTJO IN SVOBODO

6. aprila, 2017

Govorci dr. Jana Mali, Simon Strgar, dr. Zvezdan Pirtošek in Štefanije Zlobec so si bili enotni, da se skrbniki in negovalci ljudi z demenco soočajo z etičnimi vprašanji vsak dan: na primer, ko se je treba odločati ali za večjo varnost ali večjo svobodo; odločati se morajo, kaj je za bolnika z demenco najboljše; in hkrati morajo prepoznavati, da potrebe ljudi z demenco včasih ogrožajo potrebe drugih, ki si prav tako zaslužijo, da se njihove želje upoštevajo.

Ključne besede: etika, demenca, skrbstveni odnos.

PREBERI VEČ


IZRINJANJE IN MOBING STARIH DELAVCEV

2. marca, 2017

Na okrogli mizi so Tatjana Arnšek, Iztok Jurančič in Sandra Cico opozorili na državno in sodno toleranco do mobinga nad starimi delavci, to je tistimi, ki so že starostno zaščiteni ali so tik pred to zaščito. Slednjih se je po logiki sedanjih kapitalskih trendov treba znebiti, preden zaščito dosežejo, za prve pa so tudi izdelana nepisana pravila, večina jih temelji prav na mobingu, ki pa ga je na sodišču tako zelo težko uspešno dokazovati, o čemer govori izjemno revna bera iz sodne prakse.

Ključne besede: mobing, kapitalizem, stari delavci.

PREBERI VEČ


SKRITI PREZIR DO ŠIBKOSTI: INDIVIDUALNA IN INSTITUCIONALNA INFANTILIZACIJA STARIH

2. februarja, 2017

Infantilizacija je vedenjski vzorec, pri katerem oseba z avtoriteto obravnava starega človeka kot otroka. Gre za prakso poniževanja, ki zmanjšuje posameznikovo samopodobo in potencialno predstavlja zdravstveno tveganje za razvoj kognitivnih motenj. Na okrogli mizi smo z dr. Matejo Kožuh Novak, dr. Bredo Sobočan in prof. dr. Vito Flakerjem razjasnili ključna vprašanja povezana z infantilizacijo in ponudili nekaj razmislekov, kako minimizirati verbalno zlorabo starih.

Ključne besede: infantilizacija, verbalna zloraba, starost.

PREBERI VEČ